• 1

SUB KONTRAKTOR BUMIPUTERA TAMBAHAN DAN VENDOR

 

BIL

NAMA PEGAWAI, SYARIKAT, ALAMAT & TELEFON

NO. PENDAFTARAN SYARIKAT

1.

En. Muhammad Zamri bin Buyung
Aleran Terus Enterprise
Lot 2231 Batu 29,
Jenderam hulu,
43800 Dengkil
H/P:019-3432143
Fax:03-87689010

001813429-A

2.

Shamsul Kamal Bin. Osman
RY Technology Sdn. Bhd
No 21 Jalan ½,
Taman Perindustrian,
Puchong Utama 47100,Puchong.
Fax:03-80684651
H/P: 012-3166007