Polisi Keselamatan

 

 

Teknologi termaju digunakan untuk melindungi data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan yang ketat digunakan untuk mengelakkan akses tanpa izin. Untuk melindungi data peribadi anda, semua penyimpanan dan penghantaran elektronik data peribadi adalah terjamin dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang bersesuaian.